• همه گیرشناسی بیماری زبان آبی

    پشه کولیکوئیدس و بیماری زبان آبی

    فاکتورهای اکولوژی نظیر بارندگی شدید، دما و رطوبت بالا نقش مهمی در تشدید جمعیت حشرات و متعاقباً بروزعفونت دارند. پشه کولیکوئیدس شب‌ها فعال بوده و در این هنگام، دام‌هایی که خارج از آغل هستند را می‌گزد.

عناوین اصلی