• علل باکتریایی سقط جنین

  کلامیدوفیلا آبورتوس و سقط جنین دام

  کلامیدو فیلا آبورتوس و سقط جنین دام

  کلامیدوفیلا آبورتوس باکتری گرم منفی داخل سلولی اجباری است که عامل عفونی سقط آنزئوتیک میش‌ها می‌باشد و به‌عنوان یکی از عوامل اصلی کاهش تولید در گوسفند و بز در دنیا شناخته شده است.

 • تشخیص کلامیدوفیلا آبورتوس

  تشخیص کلامیدوفیلا آبورتوس

  تشخیص کلامیدوفیلا آبورتوس بر پایه تاریخچه، علائم بالینی و نشان دادن جرم در ترشحات سقط و جنین سقط شده می‌باشد. بهترین نمونه تهیه یک گسترش کوتیلودون‌های جفت که دارای جراحت و التهاب می‌باشند است.

 • کنترل و درمان کلامیدوفیلا آبورتوس

  کنترل و درمان کلامیدوفیلا آبورتوس

  واکسن‌های مختلفی جهت پیشگیری از کلامیدوفیلا آبورتوس در دنیا وجود دارد که در حال حاضر در ایران در دسترس نیست. پروتکل‌های درمانی مختلف بر اساس شرایط و وضعیت گله پیشنهاد می‌شود که شامل موارد زیر می‌باشد.

عناوین اصلی