• روش صحیح دفن جنین های سقط شده

    تغذیه سگ‌های گله از جنین‌های سقط شده

    دفن عمیق و صحیح جنین‌های سقط شده نکته مهمی است که لازم است به دامداران آموزش داده شود. عدم استفاده از جنین‌های سقط شده در تغذیه سگ‌های گله یکی از راه‌های جلوگیری از گسترش عفونت در منطقه می‌باشد.

عناوین اصلی