• مسمومیت سگ با زایلیتول

    مسمومیت سگ با زایلیتول

    زایلیتول یکی از منابع مسموم‌کننده در سگ‌ها است و متاسفانه تعداد اندکی از صاحبان سگ از هویت اصلی زایلیتول و اتفاقی که در صورت بلعیده شدن آن توسط سگ رخ می‌دهد، آگاه هستند.

عناوین اصلی