• استفاده از مواد معدنی در تغذیه گاوهای شیری

  تغذیه گاو شیری

  در تغذیه گاوهای شیری آنچه اغلب مورد بحث قرار می‌گیرد محدود به مواد مغذی نظیر انرژی و پروتئین می‌شود که تاثیر مستقیمی بر تولید شیر دارند، اما به راستی ما درباره مواد معدنی چه می‌دانیم؟ آن‌ها چه هستند و چرا اهمیت دارند؟

 • GOL MIN plus

  مکمل معدنی ویژه گاو شیری

  مکمل معدنی ویژه گاو شیری

  مکمل معدنی ویژه گاو شیری با تامین عناصر معدنی موردنیاز گاو شیری و با درنظر گرفتن اثرات متقابل موجب حداکثر عملکرد تولیدی و تولیدمثلی و سلامتی و شادابی دام می‌شود.

 • GOL MIN Economic

  مکمل معدنی گاو شیری

  مکمل معدنی گاو شیری

  مکمل معدنی گاو شیری با تامین برخی از عناصر معدنی مورد نیاز دام‌ها و با درنظر گرفتن اثرات متقابل و با دیدی اقتصادی موجب بهبود عملکرد تولیدی و تولیدمثلی و سلامتی و شادابی مطلوب در دام‌ها می‌شود.

عناوین اصلی