• برادیفاکوم 0.05 %

  موش کش ضربه حاوی بیترکس

  موش کش ضربه حاوی بیترکس

  موش کش ضربه بصورت طعمه‌های آماده مصرف (پلت، واکس بلوک، واکس پلت) با 0/05 گرم ماده موثر برادیفاکوم در هر کیلوگرم طعمه ساخته شده است.

 • wax block

  موش کش واکس بلوک ضربه سمیران

  موش کش واکس بلوک ضربه

  موش کش واکس بلوک ضربه حاوی طعمه‌های پارافینه آماده مصرف با ماده موثره برادیفاکوم ۰/۰۰۵ درصد می‌باشد. ضربه انواع موش‌های خانگی و صحرایی را کنترل می‌کند.

عناوین اصلی