• چگونه علوفه را برداشت و سیلو کنیم؟

    چگونه علوفه را برداشت و سیلو کنیم؟

    جهت برداشت و سیلو کردن علوفه باید نکات زیادی را رعایت کنید تا بتوانید خوراکی مناسب برای دام‌ها تهیه نمایید. در این بخش می‌پردازیم به ذکر این نکات.

  • تأثیر ارتفاع برداشت ساقه ذرت در تغذیه گاو شیری

    تأثیر ارتفاع برداشت ساقه ذرت در تغذیه گاو شیری

    با افزایش ارتفاع برداشت ساقه ذرت به 40- ۳۰ سانتی‌متر به‌جای ارتفاع کلاسیک ۱۰ ‌سانتی‌متر، می‌توان به علوفه‌ای با ماده خشک بیشتر و قابلیت هضم بهتر دست یافت. این راهکار نقش سودمندی در تغذیه گاوهای شیری پر تولید دارد.

عناوین اصلی