• بهترین زمان برداشت علوفه برای سیلو کردن

    بهترین زمان برداشت علوفه برای سیلو کردن

    زمان برداشت علوفه برای تهیه علوفه خشک و یا سیلو کردن آن، بسیار مهم است. برداشت به‌موقع محصول، موجب افزایش ارزش غذایی و کیفیت خوراک تهیه شده، خواهد شد.

عناوین اصلی