• گربه نژاد ساوانا (Savannah cat)

    گربه نژاد ساوانا

    گربه‌های ساوانا (Savannah cat) نژادی بزرگ و پویا بوده که با صاحبانشان بسیار بامحبت و صمیمی و با غریبه‌ها کمی سرد هستند.

عناوین اصلی