• برداشت میگو و عملیات پس از آن

    عملیات پس از برداشت میگو

    پس از برداشت میگو باید مواردی را رعایت کرده و با استفاده از افزودنی‌ها به بیشتر سالم ماندن محصول کمک نمود.

  • برداشت و جابجایی میگوی پرورشی

    برداشت و جابجایی میگوی پرورشی

    در این نوشته بررسی میگوی پرورشی آب شور (دریایی) و ضروری‌ترین نیازمندی‌های بهداشتی و فنی در برداشت، جابجایی و نگهداری این آبزی با هدف جلوگیری از افت کیفیت و به مخاطره افتادن سلامت محصول عنوان گردیده است.

عناوین اصلی