• PERATIK 10% EC

    پرمترین 10% (پراتیک ۱۰٪ امولسیون)

    پرمترین 10% ، پراتیک ۱۰٪ امولسیون

    حشره‌کش پراتیک ۱۰٪ امولسیون برای مبارزه با انواع پشه، شپش، مگس، ساس، مورچه، سوسک و سوسری و سایر حشرات موذی (عقرب، زنبور، موریانه و هزارپا) کاربرد دارد.

عناوین اصلی