• نگهداری علوفه

    نگهداری علوفه

    با اینکه مصرف مستقیم علوفه و چرای حیوانات در مراتع باصرفه‌ترین و صحیح‌ترین روش تغذیه است ولی به علل مختلف باید علوفه و غذاها را در محلی نگهداری نمود.

عناوین اصلی