ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

نگهداری علوفه

نگهداری علوفه ۱۴۰۰/۴/۱۲ 11:22:29 AM

با اینکه برای مستقیم حیوانات در مرتع باصرفه‌ترین و صحیح‌ترین روش تغذیه است ولی به علل مختلف باید علوفه و غذاها را در محلی نگهداری نمود.

عناوین اصلی