• باقیمانده کارخانجات قندسازی در خوراک دام و طیور

    باقیمانده کارخانجات قندسازی

    درکارخانجات قندسازی، چغندر را خرد کرده ودر استوانه‌های بزرگ تحت عملیات خاصی شیره آنرا می‌گیرند. تفاله حاصله را که اصطلاحاً پولپ چغندر نامیده می‌شود می‌توان برای تغذیه دام مورد استفاده قرارداد.

عناوین اصلی