• ریشه ها وغده های گیاهان در تغذیه دام و طیور

    ریشه ها وغده های گیاهان در تغذیه دام و طیور

    ریشه ها وغده های گیاهان از ارزش غذائی که از جهت آب (75 تا ۹۰ درصد) و ویتامین غنی هستند، اصولاً بستگی به میزان گلوسید (قند و نشاسته) که قسمت اعظم ماده خشک آنها را تشکیل می‌دهد دارد.

عناوین اصلی