ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

سیلیک

پوشش خاربی دانه ها در خوراک دام

پوشش خاربی دانه ها در خوراک دام ۱۴۰۰/۳/۲۲ 10:06:00 AM

اعضائی که دانه گیاهان را احاطه می‌کند و آنرا را می‌پوشاند پوشش‌های خاربی دانه‌ها هستند که به شکل‌های مختلف در خوراک دام مصرف می‌شوند.