• مکمل غذایی OVM

    مکمل غذایی OVM

    مکمل DVM در گاوهای شیرده جهت افزایش عملکرد و طول عمر اقتصادی استفاده شده و در نتیجه باعث بهبود عملکرد، سلامت و تندرستی می‌گردد.

عناوین اصلی