• مراحل عرضه دارو

    مراحل عرضه دارو

    تا قبل از سال ۱۹۵۰، بیشتر داروها دارای منشاء طبیعی بودند ولی از آن به بعد داروها به‌صورت ساختگی تهیه شده‌اند که مراحل عرضه آنها به ترتیب زیر است.

عناوین اصلی