• محلول استریل تزریقی Tulaxin

    تولاترومایسین (تولاکسین)

    تولاترومایسین ، تولاکسین

    تولاترومایسین (تولاکسین) آنتی‌بیوتیک است ترکیبی نیمه سنتتیک و مشتق شده از اریترومایسین و از خانواده ماكروليدها که اثرات ضد باکتریایی بسیار قوی و موثری در بافت هدف دارد. این دارو محصولی از شرکت نصر فریمان است.

عناوین اصلی