• پرورش ماهی در خشکی درمقابل روش های سنتی

    پرورش ماهی در خشکی درمقابل روش های سنتی

    یوهان آندریاسن مدیرعامل شرکت نروژی آتلانتیک سافایر که یک شرکت پرورش ماهی در فلوریدا می‌باشد، می‌گوید: بسیاری پرورش ماهی در خشکی را «دیوانگی محض» می‌دانند.

عناوین اصلی