• آغوز در این سال ها چه تغییراتی کرده است؟

    آغوز در این سال ها چه تغییراتی کرده است؟

    آغوز مهم‌ترین و نخستین خوراکی است که به گوساله‌ها کمک می‌کند تا تندرست باشند و آغاز به رشد کنند که مواد مغذی موردنیاز گوساله، و مهم‌تر از آن، آنتی‌بادی‌های مادری، برای حفظ گوساله در برابر بیماری‌ها، را به او می‌رساند.

عناوین اصلی