ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

جهش ژنتیکی

گربه نژاد دون رکس (Devon Rex)

گربه نژاد دون رکس (Devon Rex) ۱۴۰۰/۲/۲ 10:13:38 AM

گربه دون رکس (Devon Rex) محصول یک جهش ژنتیکی طبیعی است و مانند دیگر گربه‌های خانگی از نژاد خاصی گرفته نشده است. تنها مداخله انسان در پرورش این نژاد مدیریت تولیدمثل آن بود تا این ژن جهش یافته خاص را زنده نگه دارند.

عناوین اصلی