• راه های تشخیص و شناسایی جرم بروسلا

  راه های تشخیص و شناسایی جرم بروسلا

  بررسی ویژگی‌های ظاهری جرم می‌تواند شواهدی را مبنی بر وجود بروسلا در اختیار ما قرار دهد.

 • جمع آوری و کشت نمونه ها جهت تشخیص بروسلا

  جمع آوری و کشت نمونه ها جهت تشخیص بروسلا

  جهت تشخیص بیماری و شناسایی جرم بوسلا نیاز به برداشت نمونه‌هایی از دام است که به آزمایشگاه فرستاده می‌شوند، در این بخش می‌پردازیم به معرفی نمونه‌های موردنیاز و نحوه برداشت آنها.

 • تعیین تیپ بروسلاها در ایران

  تعیین تیپ بروسلاها در ایران

  با وجودی که تحقیقات اخیر بر اساس بررسی‌های ژنتیکی و تعیین تشابه DNA گونه‌های بروسلا شواهدی از وجود یک گونه در جنس بروسلا را نشان داده لیکن هنوز این وضعیت مورد تائید قرار نگرفته است.

عناوین اصلی