ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

بروسلا

تعیین تیپ بروسلاها در ایران

تعیین تیپ بروسلاها در ایران ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 10:49:05 AM

با وجودی که تحقیقات اخیر بر اساس بررسی‌های ژنتیکی و تعیین تشابه DNA گونه‌های بروسلا شواهدی از وجود یک گونه در جنس بروسلا را نشان داده لیکن هنوز این وضعیت مورد تائید قرار نگرفته است.

عناوین اصلی