ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

نگاهی به جایگاه متزلزل پخش های استانی

نگاهی به جایگاه متزلزل پخش های استانی ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ 12:01:41 PM

چرخه فروش دارو توسط سازمان دامپزشکی و جهت جلوگیری از قاچاق دارو و کنترل هرچه بهتر، به دسته‌بندی شرکت‌های پخش سراسری و شرکت‌های پخش استانی و داروخانه‌ها تقسیم شده است.

عناوین اصلی