• چنانچه گوسفندی ریزش بزاق داشته باشد

    چنانچه گوسفندی ریزش بزاق داشته باشد

    چنانچه گوسفندی ریزش بزاق داشته باشد باید باتوجه به دیگر علائم به مشکل آن پی برد. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

عناوین اصلی