ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

ریزش بزاق

چنانچه گوسفندی ریزش بزاق داشته باشد

چنانچه گوسفندی ریزش بزاق داشته باشد ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ 9:47:02 AM

چنانچه گوسفندی ریزش بزاق داشته باشد باید باتوجه به دیگر علائم به مشکل آن پی برد. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

عناوین اصلی