• چنانچه در گوسفندی ورم مفصل مشاهده شود

    چنانچه در گوسفندی ورم مفصل مشاهده شود

    چنانچه در گوسفندی ورم مفصل مشاهده کردید باتوجه به سایر علائم موجود که در ادامه شرح داده شده است، می‌توان به بیماری حیوان پی برد. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

عناوین اصلی