ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

تنظیمات سالن پرورش بوقلمون

تنظیمات سالن پرورش بوقلمون ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ 12:03:29 PM

برای سالن پولت‌های یک‌روزه، دو گونه چیدمان پیشنهاد می‌شود: چیدمان پرورش نقطه‌ای، چیدمان سراسری سالن

عناوین اصلی