• زیستگاه پرندگان آبزی مهاجر و بومی خراسان

    دریاچه کل بی بی ، بزنگان

    به غیر از آب‌بندهای مصنوعی که عمدتا توسط افراد جهت جمع‌آوری سیلاب‌ها و آب بارندگی‌های فصلی احداث شده است، تنها یک دریاچه در استان خراسان وجود دارد که هرساله پذیرای بسیاری از پرندگان مهاجر می‌باشد.

عناوین اصلی