• آشنایی با بیوتکنولوژی و کلونینگ ژن

    آشنایی با بیوتکنولوژی و کلونینگ ژن

    توسعه فن‌آوری‌های اخیر در زمینه بیولوژی ملکولی مهندسی ژنتیک را به ارمغان آورده که ره‌آورد آن ایجاد تغییرات مستقیم در ژن‌ها و تعیین شکل و عمل موجودات زنده به دلخواه ما می‌باشد.

عناوین اصلی