• مروری بر سوفل های قلبی در حیوانات کوچک

    مروری بر سوفل های قلبی در حیوانات کوچک

    سوفل‌ها صداهایی با دوره طولانی‌تر نسبت به صداهای دیگر قلبی می‌باشند و زمانی که گردش خون از حالت نرمال و خطی دچار آشفتگی شود و حالت گردابی پیدا کند ایجاد می‌شود.

عناوین اصلی