• تعادل اسید ـ باز در پرندگان

  تعادل اسید ـ باز در پرندگان

  pH طبیعی در پرندگان بین 7/32 تا 7/45 است و به‌نظر می‌رسد همان سیستم بافری که pH خون پستانداران را تنظیم می‌کند، در پرندگان نیز وجود دارد.

 • متابولیسم کلسیم در پرندگان

  متابولیسم کلسیم در پرندگان

  کنترل متابولیسم کلسیم به‌طور معمول توسط پاراتورمون (PTH)، کلسی تونین و ویتامین D3 انجام می‌شود. همچنین سایر هورمون‌هایی نظیر استروژن، کورتیکوستروئید، تیروکسین و گلوکاگون نیز بر روی متابولیسم کلسیم تأثیر گذارند.

 • متابولیسم سدیم در پرندگان

  متابولیسم سدیم در پرندگان

  ازلحاظ فعالیت اسمزی، سدیم به‌عنوان اصلی‌ترین الکترولیت موجود در پلاسما و ادرار پرندگان محسوب می‌شود. سدیم موجود در غذا در روده‌ها جذب شده و به کلیه‌ها حمل می‌شود و در آنجا به واسطه تصفیه گلومرولی دفع می‌شود.

 • بررسی تعادل اسید-باز و الکترولیت ها در پرندگان

  بررسی تعادل اسید-باز و الكترولیت ها در پرندگان

  میزان مصرف آب در پرندگان تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که عبارتند از: گونه پرنده، سن، اندازه، دمای محیط، نوع غذا و میزان غذا.

عناوین اصلی