ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

تعادل اسید ـ باز در پرندگان

تعادل اسید ـ باز در پرندگان ۱۳۹۹/۱۱/۱ 10:22:58 AM

pH طبیعی در پرندگان بین 7/32 تا 7/45 است و به‌نظر می‌رسد همان سیستم بافری که pH خون پستانداران را تنظیم می‌کند، در پرندگان نیز وجود دارد.

متابولیسم سدیم در پرندگان

متابولیسم سدیم در پرندگان ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ 10:07:37 AM

ازلحاظ فعالیت اسمزی، سدیم به‌عنوان اصلی‌ترین الکترولیت موجود در پلاسما و ادرار پرندگان محسوب می‌شود. سدیم موجود در غذا در روده‌ها جذب شده و به کلیه‌ها حمل می‌شود و در آنجا به واسطه تصفیه گلومرولی دفع می‌شود.

متابولیسم کلسیم در پرندگان

متابولیسم کلسیم در پرندگان ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ 10:07:35 AM

کنترل متابولیسم کلسیم به‌طور معمول توسط پاراتورمون (PTH)، کلسی تونین و ویتامین D3 انجام می‌شود. همچنین سایر هورمون‌هایی نظیر استروژن، کورتیکوستروئید، تیروکسین و گلوکاگون نیز بر روی متابولیسم کلسیم تأثیر گذارند.

عناوین اصلی