• بیماری های عصبی در دام

  بیماری عصبی گوسفند

  در این مقاله به بررسی بیماری‌های عصبی دام و علل بروز آن خواهیم پرداخت.

 • VBR PERFRINGENS 3

  واکسن انتروتوکسمی (وی بی آر پرفرینجنس ۳)

  واکسن انتروتوکسمی ، وی بی آر پرفرينجنس ۳

  واکسن انتروتوکسمی (وی بی آر پرفرینجنس ۳) (باکترین و توکسوئید) برای ایجاد ایمنی در گوسفند، بز، گاو، اسب و شتر در مقابل بیماری‌های آنتروتوکسمی (Enteroroxanemia) ناشی از کلستریدیوم پرفرینجنس استفاده می‌شود.

عناوین اصلی