• گوسفندی که لنگش دارد

    گوسفندی که لنگش دارد

    چنان‌چه در گوسفندی که لنگش دارد، علائم زیر را نیز مشاهده کردید با آگاهی کافی می‌توان اقدام به درمان نمود. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

  • ضررهای اقتصادی پنهان لنگش و عوارض ناشی از آن

    ضررهای اقتصادی پنهان لنگش و عوارض ناشی از آن

    بهداشت و لنگش پا، مسائل عمده پیش‌روی گاوهای شیری به‌دلیل وقوع مشترک لنگش و خسارات عظیم اقتصادی متحمل شده است. تشخیص به‌موقع و درمان سریع می‌تواند باعث به حداقل رساندن بهبود گاو و کاهش درد و رنج حیوان شود.

عناوین اصلی