• مراقبت از سم نیازمند یک رهیافت جدید است

    مراقبت از سم نیازمند یک رهیافت جدید است

    مشکلات سم یکی از بزرگترین عواملی است که ضرر و زیان زیادی را در گاوداری‌های شیری صنعتی بوجود می‌آورد، برخورد با این مشکل بر اساس متدی است که ۳۰ سال پیش پایه‌ریزی شده است.

  • مراقبت و درمان سم گاو

    مراقبت و درمان سم گاو

    درمان می‌تواند از سم‌چینی، حمام پا و یا برنامه‌های کاربردی موضعی تشکیل شده باشد. بسته به نوع مشکل، دامپزشک و سم‌چینی صحیح را باید به‌عنوان بهترین روش درمان توصیه کرد.

عناوین اصلی