ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

مدیریت آخور

مدیریت آخور غذا در زمان استفاده از TMR

مدیریت آخور غذا در زمان استفاده از TMR ۱۳۹۹/۹/۲۶ 11:24:15 AM

مدیریت آخور، درواقع، هنر آماده‌سازی، مدیریت و ارزیابی صحیح جیره‌ای است که به گاو داده می‌شود. غذای آماده شده را در مقایسه با غذایی که گاو مصرف می‌کند مدنظر قرار بدهید.

عناوین اصلی