• ماهیان دریایی یا آب شور (marine)

    ماهیان دریایی

    ماهی‌های دریایی یا آب شور (marine fishes) در مناطق گرمسیری و همه‌ی دریاهای بزرگ و اقیانوس‌های سراسر جهان زندگی می‌کنند.

عناوین اصلی