ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

الکل

الکل

الکل ۱۳۹۸/۴/۲۷ 11:57:56 AM

به عنوان یک گروه از ترکیبات شیمیایی، الکل‌ها دارای خواص مناسبی به عنوان مواد ضدعفونی‌کننده می‌باشند.

الکل اتیلیک

الکل اتیلیک ۱۳۹۷/۶/۲۲ 10:23:20 AM

الکل اتیلیک در غلظت 70-50درصد بیشترین اثر را روی فرم‌ها دژتاتیو باکتری‌ها داشته، اثر کمی روی اسپورها دارد.

عناوین اصلی