• نام آوران

    آقای محمدرضا حنائی کاشانی

    آقای محمدرضا حنائی کاشانی

    آقای محمدرضا حنائی کاشانی فعالیت در صنعت پرورش گاو شیری را از سال ۱۳۶۴ به صورت حرفه‌ای و مستقل در زمینی به مساحت 60.000 مترمربع و با احداث ۲۶۰۰ مترمربع مسقف و ۴۴۸۰ مترمربع بهاربند آغاز نمود.

عناوین اصلی