• نام آوران

    شرکت تولیدی نهان دشت (آقای کمردین زاده)

    شرکت تولیدی نهان دشت ، آقای کمردین زاده

    شرکت تولیدی نهان دشت (آقای کمردین زاده) به مساحت 2/5 هکتار فعالیت خود را از سال ۱۳۶۲ آغاز نمود و در حال‌حاضر با در اختیار داشتن حدود ۳۰۰ رأس دام، مجهز به امکانات مدیریتی و تولیدی می‌باشد.

عناوین اصلی