ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

نام آوران

شرکت تولیدی نهان دشت (آقای کمردین زاده)

شرکت تولیدی نهان دشت (آقای کمردین زاده) ۱۳۹۹/۸/۱۵ 9:49:15 AM

شرکت تولیدی نهان دشت (آقای کمردین زاده) به مساحت 2/5 هکتار فعالیت خود را از سال ۱۳۶۲ آغاز نمود و در حال‌حاضر با در اختیار داشتن حدود ۳۰۰ رأس دام، مجهز به امکانات مدیریتی و تولیدی می‌باشد.