• کنسانتره و فراورده های لبنی خشک

    کنسانتره و فراورده‌های لبنی خشک

    شیر مایع حاوی حدود ۸۸ ٪ آب می‌باشد. فراورده‌های کنسانتره شیر از حذف نسبی آب بدست می‌آیند. فرآورده‌های لبنی خشک حتی مقادیر بیشتری از آب را حذف کرده که معمولاً کمتر از ۴ درصد می‌باشد.

عناوین اصلی