• نام آوران

  آقای محمدرضا حنائی کاشانی

  آقای محمدرضا حنائی کاشانی

  آقای محمدرضا حنائی کاشانی فعالیت در صنعت پرورش گاو شیری را از سال ۱۳۶۴ به صورت حرفه‌ای و مستقل در زمینی به مساحت 60.000 مترمربع و با احداث ۲۶۰۰ مترمربع مسقف و ۴۴۸۰ مترمربع بهاربند آغاز نمود.

 • نام‌آوران

  آقای سلیمان فرامرزی گرمرودی

  آقای سلیمان فرامرزی گرمرودی

  آقای سلیمان فرامرزی از پیشگامان صنعت دامداری کشور می‌باشند که از سال ۱۳۶۹ شرکت کشت و صنعت و دامپروری گلشیر را به‌صورت رسمی تاسیس و مدیریت آن را بر عهده گرفتند.

عناوین اصلی