• نام‌آوران

    آقای سلیمان فرامرزی گرمرودی

    آقای سلیمان فرامرزی گرمرودی

    آقای سلیمان فرامرزی از پیشگامان صنعت دامداری کشور می‌باشند که از سال ۱۳۶۹ شرکت کشت و صنعت و دامپروری گلشیر را به‌صورت رسمی تاسیس و مدیریت آن را بر عهده گرفتند.

عناوین اصلی