ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

نام‌آوران

آقای سلیمان فرامرزی گرمرودی

آقای سلیمان فرامرزی گرمرودی ۱۳۹۹/۸/۱۵ 9:28:22 AM

آقای سلیمان فرامرزی از پیشگامان صنعت دامداری کشور می‌باشند که از سال ۱۳۶۹ شرکت کشت و صنعت و دامپروری گلشیر را به‌صورت رسمی تاسیس و مدیریت آن را بر عهده گرفتند.

عناوین اصلی