• لکه سفید ویروسی در میگوها (WSSD)

    لکه سفید ویروسی در میگوها

    لکه‌های سفید ویروسی (WSSD) در ابتدا بر روی کاراپاس و بند پنجم و ششم شکمی ظاهر شده و متعاقباً برروی پوسته اغلب نقاط بدن گسترش می‌یابد.

عناوین اصلی