ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

سگ سیلکن ویندهاند (Silken Windhound)

سگ سیلکن ویندهاند (Silken Windhound) ۱۳۹۹/۷/۱۵ 12:54:45 PM

سگ سیلکن ویندهاند (Silken Windhound) نژادی بسیار دوست‌داشتنی، بازیگوش و بسیار مشتاق به خوشحال کردن صاحبش است. اندازه‌ای متوسط و پوششی بلند، ابریشمی و زیبایی دارد که به‌راحتی می‌توان به آن رسیدگی کرد.