• اری پسیتاکوزیس (اورنیتوزیس) یا تب طوطی

    اری پسیتاکوزیس، اورنیتوزیس، یا تب طوطی

    علایم بیماری اری پسیتاکوزیس (psittacosis) (اورنیتوزیس) یا تب طوطی (parrot fever) در پرندگان شامل؛ تورم و ترشحات چشمی‌، علایم تنفسی، ترشحات آبکی از بینی و رسوب اورات با رنگ سبز مشخص است.

عناوین اصلی