• اصول مدیریت پرورش بلدرچین گوشتی و مولد

    اصول مدیریت پرورش بلدرچین گوشتی و مولد

    در حال‌حاضر غالباً در ایران، نژاد بلدرچین ژاپنی پرورش داده می‌شود. علاقه، آموزش کافی و شناخت بازار هدف قبل از اقدام به پرورش و نگهداری بلدرچین از اصول موفقیت در این عرصه می‌باشند.

  • پرورش بلدرچین تخمگذار و مولد

    پرورش بلدرچین تخم‌گذار و مولد

    بهترین روش برای تشکیل گله مولد با تخم‌گذار، پرورش جوجه از سن یک‌روزگی تا رسیدن به سن بلوغ (45 - ۳۸ روزگی) و انتخاب بهترین پرنده‌ها ازلحاظ صفات ظاهری و اطلاعات مادری از بین آنها برای گله هست.

عناوین اصلی