• پرورش بلدرچین گوشتی

    پرورش بلدرچین گوشتی

    درصورت هدف‌گذاری برای تولید گوشت بلدرچین و فروش هفتگی آن، معمولاً ۷ سالن مجزا تأسیس و در هر قسمت جوجه‌ها به‌صورت هفتگی در هر سالن به شکل یک جا وارد و یک جا خارج می‌شوند.

  • اصول مدیریت پرورش بلدرچین گوشتی و مولد

    اصول مدیریت پرورش بلدرچین گوشتی و مولد

    در حال‌حاضر غالباً در ایران، نژاد بلدرچین ژاپنی پرورش داده می‌شود. علاقه، آموزش کافی و شناخت بازار هدف قبل از اقدام به پرورش و نگهداری بلدرچین از اصول موفقیت در این عرصه می‌باشند.

عناوین اصلی