ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

ماهی بی ترلینگ (Amur bitterling)

ماهی بی ترلینگ (Amur bitterling) ۱۳۹۹/۶/۱۳ 12:18:50 PM

ماهی بی ترلینگ (Rhodeus sericeus بومی اروپای شمالی و سواحل شرقی بالتیک و حوزه دریای سیاه و دریای خزر می‌باشد که تا اندازه ۸ سانتی‌متر رشد می‌کند.