• ماهیان سردآبی یا معتدل (coldwater or temparate)

    ماهیان سردآبی یا معتدل

    ماهیان آب سرد یا اقلیم معتدل (coldwater or temparate fishes) متعلق به مناطقی چون؛ اروپا، شمال امریکا و شمال چین می‌باشد.

  • ماهی بی ترلینگ (Amur bitterling)

    ماهی بی ترلینگ

    ماهی بی ترلینگ (Rhodeus sericeus بومی اروپای شمالی و سواحل شرقی بالتیک و حوزه دریای سیاه و دریای خزر می‌باشد که تا اندازه ۸ سانتی‌متر رشد می‌کند.

عناوین اصلی