• تأثیر جیره آغازین و ترکیب آن در پرورش گوساله

    تأثیر جیره آغازین و ترکیب آن در پرورش گوساله

    پس از اینکه گوساله یک ماه زندگی‌اش را از شیر کامل تغذیه کرد، می‌توان از انواع مختلف باقی‌مانده محصولات شیری (شیر پس چرخ دوغ، آب پنیر و غیره) در تغذیه گوساله استفاده کرد.

عناوین اصلی